Exponeringstjänster – Sponsorskap

VÄLKOMMEN ATT MEDVERKA SOM SPONSOR

Det finns ca 20 000 leg fysioterapeuter/sjukgymnaster i Sverige. Det gör Fysioterapeuterna till det tredje största legitimationsyrket inom hälso-och sjukvården. Fysioterapeuter finns både inom specialiserad slutenvård och öppenvård och inom regional och kommunal primärvård. En stor grupp är även egenföretagare. Ett starkt växande område inom fysioterapin är olika typer av välfärdsteknik samt nya digitala kontaktsätt för undersökning och behandling och stöd till egenvård. Vi är mitt i en dynamisk omställning där innovativa arbetssätt och införande av ny teknik är av stort intresse. Konferensen är den största nationella träffen för fysioterapeuter i Sverige där vi räknar med ca 1000 deltagare. Bland dessa finns kliniker, chefer, verksamhetsutvecklare, egenföretagare, forskare och lärare.

Det är vår förhoppning att skapa en bra och informativ utställning där vi också erbjuder en rad sponsormöjligheter. Sponsorskap är på förfrågan och vi samarbetar med Svenska Mässan som också är kontaktperson för Sponsorskapet.

Nedan ser ni ett antal sponsorpaket som vi satt samman inför konferensen. Har ni andra idéer eller förslag, hör gärna av er till vår Meetx som är kongressbyrå eller Svenska Mässan. Information om mötet publiceras succesivt på konferensens webbplats.

Vi ser fram emot er medverkan under arrangemanget!

Med vänlig hälsning och förhoppning om ett givande samarbete under Fysioterapi 2023!

För Fysioterapeuterna
Charlotte Chruzander, Projektledare

SPONSORPAKET

Guldsponsor

90 000kr (exklusivt för max 2 företag)

 • Utställningsyta 6 kvm (3x2m) (värde 11.970kr)
 • Möjlighet att ordna ett symposium 45 min i konferensprogrammet
 • 4 deltagarbiljetter till konferensen inkl. ka,lu,ka
 • 4 utställarbiljetter inkl. ka,lu,ka
 • Synas som Guldsponsor på startsidan av konferensens hemsida med logotyp och länk till företagets hemsida
 • Synas som Guldsponsor med logga och beskrivning av företaget på hemsidan under sida ”Sponsorer & Utställare”. Sidan marknadsförs mot deltagare i bekräftelse och andra utskick.
 • Synas som Guldsponsor med logga i anmälningsformulär och bekräftelsemail som skickas till anmälda deltagare
 • Bli omnämnd som Guldsponsor i öppningstal av konferensen samt synas med logga på PPt slide som visas i början på konferensen samt i pauser
 • Synas som Guldsponsor med företagets logotyp på digitala skyltar under konferensens genomförande
 • Synas som Guldsponsor med företagets logotyp i konferensens app

*Guldsponsor erbjuds att arrangera ett symposium per företag som går parallellt med andra symposier under ordinarie programtid. Alla kostnader utöver lokal och befintlig konferensteknik bekostas av arrangerande företag. Symposiets innehåll ska godkännas av organisationskommittén för konferensen. Symposiet kommer marknadsföras dels i programmet men också i ett separat utskick tillsammans med den andra guldsponsorns Symposium på förhand!

Silversponsor

45 000kr (exklusivt för max 4 företag)

 • Utställningsyta 4 kvm (2x2m) (Värde 7.980kr)
 • 4 utställarbiljetter inkl. ka,lu, ka
 • Synas som Silversponsor på startsidan av konferensens hemsida med logotyp och länk till företagets hemsida
 • Synas som Silversponsor med logga och beskrivning av företaget på hemsidan under sida ”Sponsorer & Utställare”. Sidan marknadsförs mot deltagare i bekräftelse och andra utskick.
 • Synas som Silversponsor med logga i anmälningsformulär och bekräftelsemail som skickas till anmälda deltagare
 • Bli omnämnd som Silversponsor i öppningstal av konferensen samt synas med logga på PPt slide som visas i början på konferensen samt i pauser
 • Synas som Silversponsor med företagets logotyp på digitala skyltar under konferensens genomförande
 • Synas som Silversponsor med företagets logotyp i konferensens app

Bronssponsor

25 000kr (exklusivt för max 4 företag)

 • 2 utställarbiljetter inkl. ka,lu, ka
 • Synas som Bronssponsor på startsidan av konferensens hemsida med logotyp och länk till företagets hemsida
 • Synas som Bronssponsor med logga och beskrivning av företaget på hemsidan under sida ”Sponsorer & Utställare”. Sidan marknadsförs mot deltagare i bekräftelse och andra utskick.
 • Synas som Bronssponsor med logga i anmälningsformulär och bekräftelsemail som skickas till anmälda deltagare
 • Bli omnämnd som Bronssponsor i öppningstal av konferensen samt synas med logga på PPt slide som visas i början på konferensen samt i pauser
 • Synas som Bronssponsor med företagets logotyp på digitala skyltar under konferensens genomförande
 • Synas som Bronssponsor med företagets logotyp i konferensens app

Övriga möjligheter

Annonsering i tidningen Fysioterapi

Logo på badgeband

15.000kr + produktionskostnad (vi tar fram design på band i samråd)

Kontakt

Sponsorskap är på förfrågan.

Du är välkommen att kontakta Svenska Mässan som har hand om Sponsorskap och Utställning för Fysioterapi 2023.

fysioterapi2023

Jan Törngren
Försäljningsansvarig/Sales Manager
Svenska Mässan Gothia Towers

Tel: 031 708 80 17
jan.tjorngren@svenskamassan.se

© Copyright - Fysioterapi 2023